Política de turisme responsable

1

Compromís amb una Missió, Visió i Valors sostenibles de l'organització, i un pla de millora continua anual (sociocultural, econòmica i ambiental)

 

2

Donar suport als principis de la Carta Mundial de Turisme Sostenible, i contribuir a l'assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.3

Prevenir els impactes negatius de les instal·lacions i activitats, i procurar una maximització dels impactes positius.

4

Responsabilitat amb la satisfacció del visitant i els col·laboradors interns. 5

Comunicar els avenços, iniciatives i actuacions sostenibles de l'oficina i la seva destinació turística.